New York :Alexander Iolas Gallery

Alexandre Iolas  gallery : yves klein anthropometries

yves klein anthropometries in galerie alexandre iolas :Yves Klein. by Klein, Yves,: [New York :Alexander Iolas Gallery, 1962]: