Λεπτομέρεια απο  tapiseri aubison στο σπίτι του Αλέξανδρου Ιόλα το 1976 στην Αγία Παρασκευή Αττικής.